• បន្ទប់ 2204, អាគារ Shantou Yuehai, 111 Jinsha Road, Shantou City, Guangdong, China
  • jane@stblossom.com

វិញ្ញាបនបត្រ និងពិព័រណ៍

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ ISO, QS, MSDS, FDA និងវិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផលអន្តរជាតិផ្សេងទៀត។ស្របតាមស្មារតីនៃការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា និងគុណភាពជាប់លាប់ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការវេចខ្ចប់ដ៏ប្រណិត។រោងចក្ររបស់យើងមានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំ ហើយអតិថិជនរបស់យើងមកពីជាង 60 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។

cer